Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
VĂN BẢN QUY CHẾ
 
Quy chế đào tạo Cao đẳng giáo dục Mầm non_2023
Quy chế đào tạo Cao đẳng giáo dục Mầm non_2023
Nôi quy dạy và học trực tuyến
Nôi quy dạy và học trực tuyến
Quy định đào tạo tín chỉ năm 2020
Quy định đào tạo tín chỉ năm 2020
Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống Giáo dục quốc dân
Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống Giáo dục quốc dân - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Thông tư liên Bộ về học tập và đánh giá kết quả học tập Giáo dục quốc phòng
Thông tư liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về dạy, học, đánh giá kết quả học tập Giáo dục quốc phòng
Quy định về đào tạo Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường
Quy định về đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường áp dụng từ khóa 2013
Quy chế đào tạo 43 - Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Tín chỉ
Quy chế đào tạo 43 đào tạo Đại học, cao đẳng hệ Tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Hệ Trung cấp chính quy và Vừa làm vừa học.
Tổng lượt truy cập: 1673052 - Số sinh viên Online: 26
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com