Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THỜI KHÓA BIỂU
 
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 04.12 đến 29.12.2023 (điều chỉnh)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 04.12 đến 29.12.2023 (điều chỉnh)
Thời khóa biểu khóa 2021 (M26) từ ngày 28.3 đến 15.4.2022
Thời khóa biểu khóa 2021 (M26) từ ngày 28.3 đến 15.4.2022
Thời khóa biều từ ngày 21/02/2022 đến 11/3/2022
Thời khóa biều từ ngày 21/02/2022 đến 11/3/2022
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (12/4/2021 đến 23/4/2021)
Thời khóa biểu danh cho các khóa 2020 (M25) và Khoa Giáo dục phổ thông.
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (01/3/2021-12/3/2021)
Áp dụng từ ngày 01/3/2021 đến 12/3/2021)
Tổng lượt truy cập: 1673061 - Số sinh viên Online: 30
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com