Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 06.11 đến 29.12.23
(Cập nhật lúc 10:46 | 03/11/2023 )
  Tải flie  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (điều chỉnh)
Phòng học trực tuyến (Tuần học số) học kỳ 2, Năm học 2023 - 2024
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 09.10 đến 03.11.2023
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 18.9 đến 06.10.2023
Thời khóa biều khóa 2022 (M27) từ ngày 28.8.2023 đến 15.9.2023
Thời khóa biểu khóa 2021 từ ngày 21.8.2023 đến 15.9.2023
Lịch thi kết thúc học phần lần 2_học kỳ 2_năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu khóa 2021 từ ngày 07/8 đến 18/8/2023
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần lần 1_học kỳ 2_năm học 2022 - 2023 của khóa 2021 (M26)
Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của khóa 2021, 2022
Thời khóa biểu khóa 2020, 2021 từ ngày 24.4 đến 19.5
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 20.02 đến ngày 10.03.2023
Thời khóa biếu từ ngày 06/02/2023 đến 14/02/2023 (điều chỉnh)
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020 và 2021
 
Tổng lượt truy cập: 1673071 - Số sinh viên Online: 38
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com