Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
BIỂU MẪU QUY CHẾ
 
Phiếu tuyển sinh liên thông
Phiếu tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học hệ VLVH
Mẫu đơn xin học bồi dưỡng CBQL GDMN
Mẫu đơn xin học bồi dưỡng CBQL GDMN
Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm
Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm
Mẫu đơn xin phúc khảo
Mẫu đơn xin phúc khảo dành cho sinh viên có nhu cầu phúc khảo lại bài thi
Giấy hẹn
Giấy hẹn
Giấy đề nghị giải quyết thắc mắc người học
Giấy đề nghị giải quyết thắc mắc người học
Mẫu lịch dạy bù
Mẫu lịch dạy bù (dành cho giảng viên)
Mẫu đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
Mẫu đơn xin hoãn xét tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ muốn xin hoãn tốt nghiệp để học cải thiện nâng bậc xếp loại tốt nghiệp.
Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp
Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ tốt nghiệp lần 2, 3 ...
Mẫu đăng ký học nợ học phần - cải thiện điểm
Mẫu đăng ký học nợ học phần - cải thiện điểm (dành cho sinh viên hệ cao đẳng - đào tạo theo hệ thống tín chỉ)
Tổng lượt truy cập: 1673073 - Số sinh viên Online: 38
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com