Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 20.02 đến ngày 10.03.2023
(Cập nhật lúc 14:33 | 17/02/2023 )
  Tải file  
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biếu từ ngày 06/02/2023 đến 14/02/2023 (điều chỉnh)
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020 và 2021
Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2022 (M27)
Lich thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 của khóa 2022
Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2021 (M26)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 28.11.2022 đến 06.01.2023 (Điều chỉnh khóa M27)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 07.11.2022 đến 07.01.2023 (Điều chỉnh)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của khóa 2020, 2021
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 17.10.2022 đến 06.01.2023
Thời khóa biều toàn khóa 2022 (M27)
Thời khóa biểu toàn trường từ ngày 05.9.2022 đến 15.9.2022
Danh sách phòng thi học kỳ 2 năm học 2021 - 202 của khóa 2021 (M26)
Danh sách phòng thi HK2 Khóa 2019 (M24)
Lịch thi kết thúc học học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
Danh sách đường LINK học trực tuyến (online) Học kỳ 1 năm hoc 2021 - 2022
 
Tổng lượt truy cập: 1606118 - Số sinh viên Online: 2
Copyright © 2009 - 2021 Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 385081 * Fax: (058) 3832736 * Email: ducthuy4@gmail.com